Kết quả hoạt động du lịch tháng 4 năm 2018

Kết quả hoạt động du lịch tháng 4 năm 2018

Ngày 2/5/2018 Sở Du lịch đã có báo cáo số 374/BC-SDL về tình hình hoạt động du lịch tháng 4 và phương hướng hoạt động tháng 5 năm 2018.
Theo đó, tính  từ ngày 19/3/2018 đến ngày 23/4/2018, Thanh tra Sở đã  kiểm tra 83 cơ sở kinh doanh lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh. Qua công tác thanh tra, kiểm tra, Thanh tra Sở đã quyết định xử phạt 48 cơ sở vi phạm với tổng số tiền: 91.000.000 đồng. Đến hết tháng 4/2018, đã tổ chức thanh tra, kiểm tra 176 cơ sở kinh doanh lưu trú và dịch vụ du lịch với tổng số tiền xử phạt là: 144.638.000 đồng.
Tổng khách du lịch đến tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trong tháng 4/2018 (không kể dịp lễ 30/4 và 01/5) ước khoảng 1,2 triệu lượt. Trong đó, khách lưu trú ước khoảng 297,5 ngàn lượt, tăng 10,7% so với tháng cùng kỳ; cộng dồn từ đầu năm đạt 1,168 triệu lượt, đạt 37,7% so với kế hoạch. Riêng khách quốc tế lưu trú khoảng 37,5 ngàn lượt, tăng 10,5% so với tháng cùng kỳ; cộng dồn từ đầu năm khoảng 149 ngàn lượt, đạt 35,2% so với kế hoạch.
Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 4/2018 đạt khoảng 380 tỷ đồng, cộng dồn từ đầu năm khoảng 1.908 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 300 tỷ đồng, cộng dồn từ đầu năm khoảng 1.510 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ dịch vụ lưu trú (có ngủ qua đêm) là 189 tỷ đồng, tăng 13,3% so với tháng cùng kỳ; cộng dồn từ đầu năm khoảng 738 tỷ đồng, đạt 35,1% so với kế hoạch.
Trong tháng 4/2018, ban hành quyết định công nhận cho 02 cơ sở lưu trú du lịch, gồm: 01  khách sạn 03 sao, 01 khách sạn 01 sao. Đến hết tháng 4/2018, tổng số cơ sở lưu trú được phân loại xếp hạng trên toàn tỉnh là 469cơ sở. Cụ thể: 04 khách sạn 05 sao, 17 khách sạn 04 sao, 22 khách sạn 03 sao, 47 khách sạn 02 sao, 109 khách sạn 01 sao, 01 biệt thự cao cấp, 269 biệt thự, căn hộ, nhà nghỉ đạt chuẩn, với tổng số phòng đã được phân loại, xếp hạng là 13.375 phòng.
Về du lịch lữ hành, đến nay có 32 đơn vị lữ hành đang hoạt động (15 đơn vị lữ hành quốc tế, 17 lữ hành nội địa). Trong tháng 4/2018 cấp 04 thẻ hướng dẫn viên (02 thẻ quốc tế, 02 thẻ nội địa). Tính đến nay cấp được 66 thẻ hướng dẫn viên (24 thẻ hướng dẫn quốc tế và 42 thẻ nội địa). 
Nguồn: TTTTXTDL