Thông báo điều chỉnh giá vé tham quan tại Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor

Thông báo điều chỉnh giá vé tham quan tại Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor

Bảo tàng Vũ khí cổ Robert Taylor vừa có công văn gửi Sở Du lịch Tỉnh về việc điều chỉnh giá vé khách tham quan.
Theo đó, Giá vé dành cho khách tham mới cụ thể:
- Trẻ em dưới 06 tuổi được miễn phí vào cổng,
- Trẻ em từ 06 tuổi đến dưới 12 tuổi giá vé tham quan là 35.000 đồng.
- Khách từ 12 tuổi trở lên có giá vé là 70.000 đồng.
- Giá vé dành cho khách nước ngoài là 100.000 đồng.
Bảng giá vé tham quan mới này sẽ được áp dụng từ ngày 25/4/2018.
Nguồn: TTTTXTDL