Long Điền: Ban hành kế hoạch hoạt động du lịch năm 2018

Long Điền: Ban hành kế hoạch hoạt động du lịch năm 2018

Nhằm củng cố và phát triển ngành du lịch huyện Long Điền nói chung, du lịch Long Hải nói riêng; từng bước đưa ngành du lịch huyện trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, giữ vị trí quan trọng trong cơ cấu nền kinh tế, ưu tiên phát triển du lịch chất lượng cao, phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, dịch vụ du lịch…UBND huyện Long Điền đã ban hành kế hoạch hoạt động du lịch năm 2018.
cổng chào Huyện Long Điền
Các nội dung kế hoạch gồm: Tăng cường công tác quản lý nhà nước về Du lịch; xây dựng các kế hoạch, đề án đầu tư phục vụ cho phát triển du lịch; tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch.
Theo đó, chỉ tiêu đề ra năm 2018 cho ngành du lịch của huyện là tổng doanh thu du lịch đạt 363,7 tỷ đồng; Tổng lượt khách quốc tế đạt 9.000 lượt; tổng lượng khách đến tham quan 1,982 triệu người; hoàn thành và đưa vào hoạt động các khu du lịch mới như khu du lịch Rừng Dương tại xã Phước Tỉnh./.
Nguồn: TTTTXTDL