Thông báo cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2018-2019

Thông báo cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2018-2019

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tuyên truyền cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh BR-VT năm 2018 -2019. Sở Du lịch thông báo đến bạn đọc thông tin Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. Cuộc thi được UBND tỉnh phát động nhằm xây dựng và phát huy tinh thần khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trong các tầng lớp nhân dân 
Theo đó, thể lệ cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu năm 2018 -2019 được UBND tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 2351/QĐ-UBND ngày 21/08/2018, đăng tải trên website http://startup.baria-vungtau.gov.vn.
Để cuộc thi đến với từng cán bộ công chức, viên chức và người lao động trong ngành Du lịch Sở du lịch  mong tất cả CBCC-VC, doanh nghiệp và người lao động trong ngành tích cực hưởng ứng tham gia cuộc thi.
Đính kèm nội dung:
Nguồn: TTTTXTDL