Nội dung sửa đổi một số quy định tại Nghị định 168/2017/ NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Nội dung sửa đổi một số quy định tại Nghị định 168/2017/ NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch

Ngày 9/10/2018 Chính phủ đã ban hành nghị định 142/2018/NĐ-CP về sửa đổi một số quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Trong đó nội dung điều 5 của Nghị định sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Du lịch.
Theo đó, nội dung sửa đổi một số quy định tại Nghị định số 168/2017/NĐ-CP cụ thể như sau:
Một là bãi bỏ khoản 1 và 7 điều 22 cụ thể bỏ nội dung “ có hệ thống điện, hệ thống cấp nước sạch và thoát nước”, “ Người quản lý, nhân viên được tập huấn về nghiệp vụ du lịch” trong nội dung điều 22 quy định về điều kiện tối thiểu về vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối  với khách sạn.
Hai là bãi bỏ khoản 2 “người quản lý căn hộ được tập huấn về nghiệp vụ du lịch”  tại điều 24 quy định điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với căn hộ du lịch.
Ba là bỏ khoản 1,2,5 điều 25 quy định điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với tàu thủy lưu trú du lịch. Theo quy định mới chỉ cần có khu vực đón tiếp khách, phòng ngủ (cabin), phòng tắm, phòng vệ sinh, bếp, phòng ăn và dịch vụ phục vụ ăn uống và điều kiện quy định tại khoản 5 điều 22 của nghị định là có giường, đệm, gối, khăn mặt, khăn tắm, thay bọc đệm, bọc chăn, bọc gối, khăn mặt, khăn tắm khi có khách mới.
Bốn là tại Điều 26 quy định điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà nghỉ du lịch theo quy định mới chỉ cần có khu vực đón tiếp khách và phòng ngủ, có phòng tắm và phòng vệ sinh và điều kiện quy định tại khoản 5,6 của điều 22.
Năm là tại điều 27 quy định điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với nhà có phòng cho khách du lịch thuê bỏ khoản 1 và 4 gồm “có đèn chiếu sáng, nước sạch” và “chủ nhà có phòng cho khách du lịch thuê được tập huấn về nghiệp vụ du lịch; và tại mục 2 tại điều này theo quy định mới chỉ cần “ có khu vực lưu trú cho khách, có bếp, phòng tắm, phòng vệ sinh”
Sáu là tại điều 28 bỏ khoản 2 và 5 theo quy định mới về điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật, dịch vụ đối với bãi cắm trại du lịch gồm khoản 1 “có khu vực đón tiếp khách, khu vực lều trại, phòng tắm, vệ sinh chung”, khoản 3“có tủ thuốc cấp cứu ban đầu”, khoản 4 “có nhân viên bảo vệ trực khi có khách.
Như vậy theo quy định tại điều 5 của Nghị định 142/2018/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 9/10/2018, nhiều nội dung tại nghị định 168/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 quy định điều kiện và cơ sở vật chất thiết bị cơ sở lưu trú du lịch và điều kiện đối với người quản lý cơ sở lưu trú đã được lược bỏ, tạo điều kiện thuận lợi, giảm bớt điều kiện kinh doanh cơ sở lưu trú. Điều này đặt các cơ quan quản lý nhà nước trước trách nhiệm tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra để đảm bảo các cơ sở lưu trú đạt tiêu chuẩn và yêu cầu phục vụ khách./.
Nguồn: TTTTXTDL