Kết quả hoạt động du lịch tháng 10 năm 2018

Kết quả hoạt động du lịch tháng 10 năm 2018

Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh trong tháng 10 năm 2018 tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước khoảng 705 ngàn lượt, cộng dồn từ đầu năm khoảng 11,03 triệu lượt khách. Trong đó tổng lượng khách lưu trú ước khoảng 236,5 ngàn lượt, tăng 11,4 % so với cùng kỳ, cộng dồn từ đầu năm đạt khoảng 2,866 triệu lượt, đạt 92,47% kế hoạch năm. Riêng khách quốc tế lưu trú đạt khoảng 31.5 ngàn lượt, tăng 14% so với tháng cùng kỳ, cộng dồn từ đầu năm đạt khoảng 358,4 ngàn lượt, đạt 84,53 % kế hoạch năm.. 
Tổng doanh thu từ hoạt động du lịch trong tháng 10/2018 đạt khoảng 425 tỷ đồng, cộng dồn từ đầu năm đạt 4.728 tỷ đồng. Trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch đạt khoảng 322 tỷ đồng, cộng dồn từ đầu năm khoảng 5.757 tỷ đồng. Riêng doanh thu từ dịch vụ đạt khoảng 235,5 tỷ đồng, đạt 102 % kế hoạch năm.
Tính đến hết tháng 10/2018 tổng số cơ sở lưu trú là 1.015 cơ sở, trong đó, số cơ sở được phân loại xếp hạng từ đạt chuẩn đến 5 sao là 459. Cụ thể: 04 khách sạn 5 sao, 16 khách sạn 04 sao, 23 khách sạn 3 sao, 43 khách sạn 02 sao, 104 khách sạn 01 sao, 269 biệt thự, căn hộ, nhà nghỉ đạt chuẩn với tổng số phòng đã được phân loại, xếp hạng là 14.172 phòng (trong đó có 9.708 phòng từ 1 đến 5 sao).
Về du lịch lữ hành, tính đến nay có 34 đơn vị đang hoạt động trong đó có 15 đơn vị lữ hành quốc tế và 19 đơn vị lữ hành nội địa. Đến hết tháng 10/2018 toàn tỉnh có 87 hướng dẫn viên du lịch được cấp thẻ đang hoạt động trong đó có 29 thẻ hướng dẫn viên quốc tế, 58 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa.
Trong 2 tháng cuối năm 2018, ngành Du Lịch tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 và Quyết định số 1267/QĐ-UBND ngày 17/5/2018  của UBND Tỉnh ban hành Chương trình hành động của UBND tỉnh BR-VT thực hiện Nghị Quyết số 09-NQ/TU  ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR-VT giai đoạn 2017 -2020, định hướng đến năm 2030; phối hợp các sở, ngành thực hiện đề án “bảo đảm an ninh du lịch” trên địa bàn tỉnh…bên cạnh đó các đơn vị, cơ sở kinh doanh du lịch tiếp tục đầu tư, nâng cấp, xây dựng nhiều loại hình dịch vụ mới để đón khách.