Mời tham gia giải thưởng báo chí viết về đề tài Thương mại và Du lịch năm 2018

Mời tham gia giải thưởng báo chí viết về đề tài Thương mại và Du lịch năm 2018

Sở Du lịch nhận được văn bản số 119/TB-SCT ngày 31/10/2018 của Ban chỉ đạo Giải thưởng báo chí về việc phát động tham gia Giải thưởng báo chí viết về đề tài Thương mại và Du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu lần thứ XVI- năm 2018.
Ngày hội báo chí đầu xuân Mậu Tuất 2018
Giải thưởng báo chí về đề tài Thương mại và Du lịch được UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu tổ chức hàng năm, dành cho các đối tượng là cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí tỉnh BR-VT và các phóng viên, cộng tác viên của các cơ quan báo chí trong cả nước, cán bộ, công chức – viên chức các cơ quan, ban, ngành của tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu.
Sở Du lịch đề nghị phòng Văn hóa Thông tin, Ban quản lý các khu du lịch các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, cung cấp thông tin về Giải thưởng báo chí viết về chủ đề Thương mại và Du lịch năm 2018 để các cán bộ, công chức, viên chức đơn vị được biết và hưởng ứng, tham gia cuộc thi.
Các tác phẩm dự thi gửi trước ngày 15/12/2018 về địa chỉ: Văn phòng Hội nhà báo tỉnh BR-VT, Số 60 Bình Giã, phường 8, tp. Vũng Tàu, Bà Rịa –Vũng Tàu.
Nguồn: TTTTXTDL