Ngành Du lịch thực hiện Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngành Du lịch thực hiện Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”

Ngày 03/01/2019 Sở Du lịch có công văn số 06/SDL-QLPTDL gửi Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc thực hiện Cuộc Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. 
Khẩu hiệu của cuộc vận động được gắn tại các điểm mua sắm
Theo đó, Sở Du lịch đề nghị Hiệp hội Du lịch tỉnh tuyên truyền, vận động các hội viên và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh tích cực thực hiện Cuộc Vận động “ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, ưu tiên sử dụng các sản phẩm thương hiệu Việt Nam phục vụ khách du lịch nhằm quảng bá sản phẩm trong nước đến khách du lịch, với các hoạt động: Khuyến khích các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh ưu tiên dành không gian tại đơn vị để giới thiệu hình ảnh, sản phẩm, quà tặng du lịch của Việt Nam và tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đến khách du lịch; quan tâm, xây dựng các chương trình du lịch trong nước với chi phí tiết kiệm và chất lượng dịch vụ đảm bảo; nghiên cứu xây dựng chương trình du lịch khuyến mại kết hợp mua sắm hàng hóa, đặc sản vùng miền…
Nguồn: TTTTXTDL