Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động trong công tác phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR - VT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030

Hội Nông dân và Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký kết Chương trình phối hợp hoạt động trong công tác phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh BR - VT giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến năm 2030

Thực hiện Nghị Quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2017 – 2020, định hướng đến năm 2030. Ngày 31/5/2019 tại Hội trường Hội Nông dân tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã diễn ra “Lễ ký kết Chương trình phối hợp hoạt động trong công tác phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2030.”
Đồng chí Đoàn Văn Hai, Tỉnh uỷ viên, chủ tịch Hội Nông dân và đồng chí Trịnh Hàng tại Lễ ký kết.
Theo nội dung ký kết, hai bên sẽ cùng thực hiện các công việc: Tuyên truyền nội dung Chương trình phối hợp hoạt động; Cung cấp cho nhau các ấn phẩm, tài liệu thuộc lĩnh vực của mình; Tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về du lịch cho đối tượng là cán bộ Hội Nông dân các cấp; Tổ chức cho nông dân đi tham quan các mô hình trang tại nông nghiệp kết hợp làm du lịch hiệu quả trong và ngoài tỉnh; Tăng cường quảng bá, giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp, các điểm du lịch nông nghiệp tại các hội thảo, hội chợ nhằm thu hút du khách đến tham quan, mua sắm; Gắn kết các đơn vị lữ hành để đưa khách du lịch đến các điểm tham quan về sản xuất nông nghiệp ở nông thôn vào các chương trình tour, tuyến của các doanh nghiệp du lịch; Tạo điều kiện để nông dân tham gia và hưởng lợi từ hoạt động du lịch, hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng.
Tại Lễ ký kết, hai bên cũng đã thống nhất tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện để hàng năm Hội Nông dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình phối hợp hoạt động này; Tổ chức sơ kết, đánh giá, rút kinh nghiệm kết quả thực hiện và thống nhất xây dựng kế hoạch phối hợp hoạt động cho những năm tiếp theo cũng như định kỳ 6 tháng và cuối năm có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện.
Trung Liêm (TTTTXTDL)