Mời tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019

Mời tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019

Sở Du lịch nhận được công văn số 396/SKHCN-TĐC ngày 29/5/2019 của Sở Khoa học và Công nghệ về việc đề nghị phối hợp vận động và mời doanh nghiệp tham gia Giải thưởng Chất lượng Quốc gia năm 2019.
Giải thưởng Chất lượng Quốc gia do Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu chính phủ tổ chức hàng năm cho tất cả các loại hình doanh nghiệp nhằm tôn vinh, khen thưởng các tổ chức, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa . Tổ chức, doanh nghiệp đạt giải được nhận cúp Giải thưởng chất lượng quốc gia, giấy chứng nhận của Bộ Khoa học và Công nghệ. Các tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải Vàng Chất lượng Quốc gia sẽ được đề cử tham dự các Giải thưởng khu vực và Quốc tế. 
Về phía tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, tổ chức, doanh nghiệp đạt Giải thưởng Chất lượng Quốc tế Châu Á – Thái Bình Dương được hỗ trợ 100 triệu đồng, đạt Giải vàng Chất lượng Quốc gia được hỗ trợ 50 triệu đồng, đạt giải Chất lượng Quốc gia được  hỗ trợ 30 triệu đồng.
 Sở Du lịch đề nghị các doanh nghiệp hưởng ứng tham gia Giải thưởng Chất lượng quốc gia năm 2019. Sau khi nộp đơn đăng kí doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn viết báo cáo tham dự. 
Địa chỉ tiếp nhận đơn đăng kí tham gia:
Sở Khoa học và Công nghệ, địa chỉ: 379 Hà Huy Tập, phường Phước Trung, TP. Bà Rịa, Điện thoại: 02543.702256.
Nguồn: TTTTXTDL