Kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2019

Kết quả hoạt động du lịch 6 tháng đầu năm 2019

Theo số liệu thống kê của Sở Du lịch, trong 6 tháng đầu năm 2019 tổng lượt khách du lịch đến tỉnh ước khoảng 8,46 triệu lượt tăng 29,22 % so cùng kỳ, ước đạt 52,88% kế hoạch năm. Trong đó lượt khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú du lịch ước khoảng 2,1 triệu, tăng 14,55% so với cùng kỳ, đạt 59,49 % kế hoạch năm. Riêng khách quốc tế lưu trú ước khoảng 44,7 ngàn lượt, tăng 19,4% so với tháng cùng kỳ, lũy kế từ đầu năm  khoảng 268,9 ngàn lượt, tăng 15,94% so với cùng kỳ, ước đạt 55,22% kế hoạch năm. Tổng thu từ khách du lịch trong 06 tháng đầu năm 2019 ước khoảng 8.646 tỷ đồng, tăng 17,79% so với cùng kỳ ước đạt 55,63% kế hoạch năm.
Trong 06 tháng đầu năm, tổ chức thẩm định và ban hành Quyết định công nhận hạng sao cho 16 cơ sở lưu trú du lịch gồm 02 khách sạn 03 sao, 05 khách sạn 2 sao và 9 khách sạn 1 sao. Phối hợp với Tổng cục Du lịch tiến hành thẩm định và công nhận hàng 5 sao cho 02 khách sạn. Tính đến nay, tổng số cơ sở lưu trú được phân loại xếp hàng từ 1 đến 05 sao là 198 cụ thể: 04 khách sạn 05 sao, 16 khách sạn 4 sao, 24 khách sạn 03 sao, 47 khách sạn 02 sao, 107 khách sạn 01 sao với tổng số phòng đã được phân loại xếp hạng là 9.988 phòng.
Trong 06 tháng đầu năm đã tiếp nhận và cấp 03 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, 01 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, cấp đổi 16 thẻ hướng dẫn viên du lịch, cấp mới 04 thẻ hướng dẫn viên du lịch nội địa, 03 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế. Hiện toàn tỉnh có 33 đơn vị lữ hành đang hoạt động trong đó có 16 đơn vị lữ hành quốc tế, 17 đơn vị lữ hành nội địa. Toàn tỉnh có 92 thẻ hướng dẫn viên du lịch đang hoạt động trong đó có 33 thẻ hướng dẫn viên du lịch quốc tế, 59 thẻ hướng dẫn viên nội địa.
Nguồn: TTTTXTDL