Sáng ngày 8/11/2019 khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng nhận diện và khai thác cơ hội kinh doanh”

Thông báo khai giảng lớp tập huấn “Kỹ năng nhận diện và khai thác cơ hội kinh doanh”

Nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư –Thương mại –Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu tổ chức lớp tập huấn “Kỹ năng nhận diện và khai thác cơ hội kinh doanh”, với các nội dung sau:  
- Tên gọi: Lớp tập huấn Kỹ năng nhận diện và khai thác cơ hội kinh doanh;
- Thời gian: sáng ngày 08/11/2019 (thứ 6);
- Địa điểm: Hội trường Khách sạn Tiến An, số 60 đường Trần Phú, Phường 5, Tp.Vũng Tàu. 
- Đối tượng tham gia là đại diện các doanh nghiệp và HTX trên địa bàn tỉnh BR-VT.
- Nội dung tập huấn bao gồm các chuyên đề: Cơ hội kinh doanh, hình thành ý tưởng kinh doanh và nghề kinh doanh; nhận diện cơ hội kinh doanh; ý tưởng kinh doanh; nghề kinh doanh; cách phát hiện ý tưởng kinh doanh.
Mọi thông tin về lớp tâp huấn vui lòng liên hệ:
Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại - Du lịch tỉnh BR-VT.
- Địa chỉ: số 33 đường 3/2, phường 8, TP. Vũng Tàu.
- Người liên hệ: Bà Dương Thị Thu Hương - Chuyên viên Phòng Thông tin –Hỗ trợ Doanh nghiệp, ĐT 02543.573.084 (Di động 0982.858.218).
Nguồn: Phòng TT –HTDN