Hợp tác phát triển du lịch giữa Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tỉnh Bình Thuận – Hướng đi mới để khẳng định sự khác biệt về sản phẩm du lịch

Hợp tác phát triển du lịch giữa Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tỉnh Bình Thuận - Hướng đi mới để khẳng định sự khác biệt về sản phẩm du lịch

Ngày 23/11/2019, tại Intourco Resort, Sở Du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ ký kết Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2019-2025 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận và Sở Du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu. Tham dự kễ ký kết có ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận cùng đại diện các phòng chuyên môn của Sở, Hiệp hội Du lịch và một số doanh nghiệp du lịch. Về phía Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, ông Trịnh Hàng – Giám đốc Sở Du lịch, các phòng chuyên môn của Sở, đại diện lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch Tỉnh và đại diện Hiệp hội Du lịch cùng tham dự. 
lễ ký kết Chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch giai đoạn 2019-2025 giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận và Sở Du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Trên tinh thần hợp tác theo nguyên tắc tự nguyện, đồng thuận và có kế hoạch, đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác nhằm đảm bảo hiệu quả thiết thực cho sự phát triển du lịch bền vững của hai địa phương – Bà Rịa-Vũng Tàu và Bình Thuận, nội dung hợp tác được thể hiện trên bốn lĩnh vực chính: Hợp tác trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch, hợp tác phát triển sản phẩm du lịch, hợp tác tuyên truyền, quảng bá du lịch và hợp tác quy hoạch, kêu gọi đầu tư về du lịch. Các nội dung hợp tác hướng đến mục tiêu tạo sự kết nối các tuyến, điểm du lịch giữa hai địa phương với điều kiện thuận lợi là có đường địa giới hành chính chung, giao thông đường bộ dễ dàng và cùng có những điểm tương đồng về tiềm năng du lịch, đặc biệt là bãi biển dài để phát triển các loại hình du lịch nghỉ dưỡng và thể thao biển.
Phát biểu tại buổi lễ, ông Trịnh Hàng – Giám đốc Sở Du lịch Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã đề xuất các giải pháp liên kết nhằm nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về du lịch, tạo ra sự khác biệt và bổ sung các yếu tố nhằm khẳng định sự khác biệt về sản phẩm du lịch của hai địa phương thông qua các hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch, tổ chức và tham gia các sự kiện du lịch. Ông Ngô Minh Chính – Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Bình Thuận thông tin về Lễ hội “Bình Thuận – Hội tụ Xanh lần thứ II” sẽ được tổ chức từ ngày 18 đến ngày 21/4/2020 với các hoạt động văn hóa, thể thao phong phú. Trong khuôn khổ Lễ hội sẽ có hội nghị với chủ đề: Mô hình quản lý khu du lịch quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì.
Tại buổi lễ ký kết hợp tác, ông Võ Trịnh Triều – Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại, Du lịch Tỉnh đã phát biểu ủng hộ Chương trình hợp tác phát triển du lịch giữa hai Sở và cam kết sẽ tham gia đóng góp vào các hoạt động hợp tác quảng bá, xúc tiến du lịch của Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Tỉnh Bình Thuận trong giai đoạn 2019 – 2025.
Ngọc Hoàn (TTXTĐTTMDL Tỉnh)