Quảng bá Du lịch Việt Nam

Quảng bá Du lịch Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020

Trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020; Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020; Triển khai Đề án quảng bá, xúc tiến du lịch, giới thiệu hình ảnh đất nước, con người Việt Nam trong khuôn khổ Năm Chủ tịch ASEAN 2020 tại Việt Nam, Tổng cục Du lịch chuẩn bị các tài liệu quảng bá, xúc tiến du lịch Việt Nam và trân trọng gửi tới Quý cơ quan, gồm: 
1. Bộ nhận diện thương hiệu: 
- Bộ nhận diện thương hiệu du lịch Việt Nam (Vietnam Timeless Charm): truy cập và tải về tại: https://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/14445
- Bộ nhận diện Năm Chủ tịch ASEAN 2020, truy cập và tải về tại: http://tailieu.aseanvietnam.vn/?/files-pub/t6JVN6xvHf/list 
2. Phim ngắn: 
a. Phim ngắn quảng bá du lịch Việt Nam, truy cập và tải về tại: https://www.vietnamtourism.gov.vn/index.php/items/14445, gồm:
- Phim ngắn giới thiệu du lịch Việt Nam (Tiếng Anh, thời lượng: 30 giây,  5 và 10 phút). 
- Phim ngắn giới thiệu du lịch ẩm thực (Tiếng Anh, thời lượng: 1, 3 và 6,35 phút). 
- Phim ngắn giới thiệu du lịch di sản (Tiếng Anh, thời lượng: 1 và 3 phút). 
- Phim ngắn giới thiệu du lịch biển (Tiếng Anh, thời lượng: 1 và 3 phút). 
- Phim ngắn giới thiệu du lịch Golf (Tiếng Anh, thời lượng: 45 giây). 
b. Phim ngắn giới thiệu Năm Chủ tịch ASEAN 2020, truy cập và tải về tại: https://www.asean2020.vn/thu-vien-video 
Nguồn: TCDL Việt Nam