Ngành Du lịch triển khai phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Ngành Du lịch triển khai phòng chống dịch bệnh covid 19 trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trước những diễn biến mới của dịch Covid-19, ngày 11/12/2020 Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã có công văn số 1729/SDL-QLPTDL gửi các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch covid – 19 trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Du lịch đề nghị các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch triển khai, thực hiện các nội dung như sau: Nghiêm túc triển khai, thực hiện các Hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19; Triển khai đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động tại đơn vị, người thân và khách du lịch về việc tiếp tục thực hiện yêu cầu 5K (Khẩu trang-Khử khuẩn-Khoảng cách-Không tụ tập-Khai báo y tế trong phòng, chống dịch bệnh); Các đơn vị kinh doanh dịch vụ lưu trú du lịch thường xuyên tự đánh giá việc thực hiện các yêu cầu, hướng dẫn phòng, chống dịch, công khai kết quả tự đánh giá trên hệ thống bản đồ chống dịch (http://safe.tourism.com.vn); Khuyến cáo đến toàn thể cán bộ, nhân viên, người lao động, du khách tại đơn vị và người thân hạn chế tối đa việc di chuyển ngoài tỉnh, đến những nơi đang có dịch nếu chưa thật sự cần thiết; Luôn đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thông tin tiêu cực, bịa đặt gây tâm lý hoang mang trong nhân dân…
Trong quá trình triển khai, các đơn vị có khó khăn, vướng mắc cần được giải đáp, đề nghị liên hệ Sở Du lịch, SĐT: 02543. 836 888 để được hỗ trợ./.
Thúy Nguyễn (TTXTĐTTMDL tổng hợp)