Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Du lịch năm 2021

Hội nghị triển khai nhiệm vụ ngành Du lịch năm 2021

Chiều ngày 15/01/2021, tại Hội trường Sở Du lịch đã diễn ra Hội nghị tổng kết công tác năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021 của ngành Du lịch. Tham dự Hội nghị có đại diện của các Sở, Ban, Ngành, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư – Thương mại – Du lịch, Hiệp hội Du lịch, các doanh nghiệp du lịch, Ban quản lý các khu du lịch huyện, thành phố, toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức của ngành Du lịch và các cơ quan báo, đài đã đến dự đưa tin.
Lãnh đạo sở DL nhận cờ thi đua của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
Báo cáo tại Hội nghị, Ông Đỗ Phước Trung – Phó Giám đốc Sở Du lịch cho biết, ngành Du lịch vừa trải qua năm 2020 một năm với nhiều biến động và hết sức khó khăn vì đại dịch Covid 19, lượng khách và doanh thu bị giảm nhiều so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên với những nỗ lực phấn đấu không ngừng của toàn ngành trên mọi mặt từ công tác chỉ đạo, điều hành, tham mưu, thanh, kiểm tra, đào tạo phát triển nguồn nhân lực, công tác thông tin, quảng bá, xúc tiến du lịch, quản lý doanh nghiệp và cơ sở lưu trú du lịch, hỗ trợ Hiệp hội Du lịch hoạt động, cải cách hành chính, phòng chống dịch bệnh, thiên tai… đã giúp ngành du lịch BR-VT có mức suy giảm thấp nhất trong nhóm các tỉnh/thành suy giảm thấp. Cụ thể tổng lượng khách du lịch năm 2020 là 10.862.000 lượt đạt 60,34% kế hoạch (giảm 39,66%), giảm 30,15% so với năm trước. Trong đó, tổng lượng khách lưu trú đạt 2.681.000 lượt đạt 63,83% kế hoạch năm giảm 36,17 %), giảm 27,75% so với năm trước. Riêng khách quốc tế lưu trú đạt 179.500 lượt đạt 30,95% kế hoạch năm 9 giảm 69,05 %), giảm 64,13% so với năm trước. Tổng thu từ khách du lịch đạt 11.929 tỷ đồng đạt 62,26 % kế hoạch năm (giảm 37,74%), giảm 27,96% so với năm trước. Trong đó doanh thu từ các cơ sở lưu trú đạt 4.121 tỷ đồng, đạt 65,2% kế hoạch năm (giảm 34,79%), giảm 23,15% so với năm trước. 
Lãnh đão Sở trao bằng khen, giấy khen cho các tập thể và cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua 2020.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các phát biểu tham luận từ Hiệp hội Du lịch tỉnh, Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ du khách, Ban Quản lý các Khu Du lịch Quốc gia Côn Đảo, Ban Quản lý các Khu Du lịch huyện Đất Đỏ. Các ý kiến chủ yếu đề cập đến phương hướng nhiệm vụ năm 2021, tập trung nâng cấp cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực phục vụ du lịch; phát triển và đa dạng hóa sản phẩm du lịch...
Triển khai nhiệm vụ trong năm 2021, ngành Du lịch tiếp tục bám sát thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ VII; Nghị quyết 01-NQ/TU ngày 08/12/2020 của Tỉnh ủy Bà Rịa – Vũng Tàu về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Chương trình hành động của UBND thực hiện  kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội năm 2021 và Kế hoạch số 1844/KH-SDL ngày 28/12/2020 của Sở Du lịch triển khai thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh Ủy và kế hoạch hành động của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II, nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các chỉ tiêu được đặt ra cụ thể: Tổng doanh thu tăng 9,66 % so với năm 2020, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú tăng 11,02% so với năm 2020, doanh thu dịch vụ lữ hành tăng 11,27% so với năm 2020. Tổng lượng khách tăng 9,65% so với năm 2020 trong đó khách lưu trú tăng 9,66% so với năm 2020.
Tại Hội nghị, nhiều tập thể, các nhân có thành tích hoạt động trong lĩnh vực Du lịch được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch…
Thúy Nguyễn (TTXTĐTTMDL)