Tình hình hoạt động du lịch quý I năm 2021

Tình hình hoạt động du lịch quý I năm 2021

Trong quý I năm 2021, mặc dù ngành Du lịch vẫn đang phải đối mặt với dịch bệnh Covid -19. Tuy nhiên nhờ công tác kiểm soát dịch bệnh chặt chẽ, tính đến tháng 3, sau khi dịch bệnh được kiểm soát, lượng khách du lịch (đặc biệt là khách nội địa) đến Bà Rịa –Vũng Tàu tăng 121,01% so với cùng kì năm trước.
Theo báo cáo của Sở Du lịch tỉnh trong 3 tháng đầu năm 2021 toàn tỉnh đón và phục vụ khoảng 2.960.000 lượt, đạt 24,85% kế hoạch năm, tăng 8,98% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng lượt khách lưu trú 3 tháng đầu năm ước đạt 612.700 lượt đạt 20,84 % kế hoạch tăng  17,31% cùng kì. Riêng khách quốc tế lưu trú là 34.000 lượt đạt 17,17% kế hoạch, giảm 46,45% so với cùng kỳ.
Tổng doanh thu từ khách du lịch trong 3 tháng đầu năm đạt 3.200 tỷ đồng, đạt 24,46% kế hoạch năm tăng 8,59% so với cùng kỳ. Trong đó doanh thu từ các cơ sở lưu trú đạt 959,2 tỷ đồng đạt 21,22% kế hoạch năm tăng  6,78 % so với cùng kỳ.
Về hoạt động lữ hành, hiện trên địa bàn toàn tỉnh có 42 đơn vị lữ hành đang hoat động. Trong đó, có 22 đơn vị hoạt động lữ hành quốc tế, 22 đơn vị hoạt động lữ hành nội địa có 100 thẻ hướng dẫn viên du lịch đang có hiệu lực hoạt động trong đó có 32 thẻ quốc tế và 52 thẻ nội địa.
Tính đến nay, toàn tỉnh có 1.257 cơ sở lưu trú du lịch với 27.336 phòng và 462 căn hộ (1.400 phòng) trong các tòa nhà chung cư kinh doanh phục vụ khách du lịch. 
Trong 3 tháng đầu năm 2021, các hoạt động du lịch được thực hiện tích cực, hiệu quả từ công tác quản lý nhà nước về du lịch, công tác quy hoạch đầu tư, hoạt động kinh doanh đến các hoạt động tuyên truyền, quảng bá  xúc tiến du lịch, phát triển sản phẩm, môi trường du lịch... 
TTXTĐTTMDL (Nguồn: Sở Du lịch)