Mời tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch với chuyên đề “Quản lý Khách sạn nhỏ và Homestay”

Mời tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch với chuyên đề “Quản lý Khách sạn nhỏ và Homestay”

Sở Du lịch vừa có công văn số 607/SDL-VP gửi phòng Văn hóa Thông tin các huyện, thị, thành phố; Ban Quản lý các khu du lịch: Long Điền, Đất Đỏ, Xuyên Mộc; Trung tâm quản lý và hỗ trợ khách du lịch thành phố Vũng Tàu; Hiệp hội du lịch về việc phối hợp vận động  tham gia lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch.
Theo đó, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu sẽ phối hợp cùng Sở Du lịch thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ du lịch với chuyên đề “Quản lý Khách sạn nhỏ và Homestay” cụ thể:
- Thời gian: 03 ngày (từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 5 năm 2021).
- Địa điểm: Thành phố Vũng Tàu (địa điểm cụ thể sẽ được thông báo trực tiếp với học viên).
- Số lượng mỗi tỉnh thành: 20 – 25 người là quản lý các khách sạn nhỏ và Homestay trên địa bàn tỉnh thành.
- Kinh phí:
+ Sở Du lịch chịu trách nhiệm kinh phí tổ chức chương trình, kinh phí tham quan thực tế.
+ Sở Du lịch hỗ trợ chi phí ở cho học viên ở xa (các huyện và thị xã Phú Mỹ).
+ Học viên tham gia chương trình tự túc kinh phí ăn, đi lại.
Sở Du lịch đề nghị các cơ quan, đơn vị phối hợp vận động các đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ khách sạn nhỏ và Homestay trên địa bàn đăng kí tham gia chương trình, các học viên tham gia vui lòng gửi phiếu đăng kí (theo mẫu đính kèm) về Sở Du lịch trước ngày 10/5/2021.
Nguồn Sở Du lịch