Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Sở Y tế tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu vừa có công văn số 84/ATTP-NV gửi Sở Du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại các khu du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, để đảm bảo sức khỏe cho cộng đồng, đảm bảo việc tuân thủ các quy định pháp luật về an toàn thực phẩm trong kinh doanh dịch vụ ăn uống, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Chi cục an toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Sở du lịch, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh BR-VT tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện đảm bảo an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ du lịch, dịch vụ ăn uống, đặc biệt là vào các dịp lễ hội và ngày cuối tuần; Tổ chức các đoàn kiểm tra về công tác vệ sinh ATTP tại các điểm kinh doanh nhà hàng, khách sạn. Đồng thời chỉ đạo các doanh nghiệp cơ sở dịch vụ ăn uống tăng cường việc tự kiểm tra, giám sát trong việc thực hiện đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm và phòng chống ngộ độc thực phẩm.
Tăng cường việc kiểm tra kiến thức và cập nhật kiến thức về an toàn thực phẩm cho người chế biến thực phẩm, đảm bảo hiểu biết đúng và thực hành đúng các quy tắc trong chế biến thực phẩm; thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn về an toàn thực phẩm mời cán bộ chuyên ngành an toàn thực phẩm tham gia hướng dẫn, huấn luyện nhằm nâng cao công tác quản lí nhà nước về an toàn thực phẩm, tăng cường vai trò trách nhiệm của chủ cơ sở và người đứng đầu doanh nghiệp, hạn chế đến mức thấp nhất các trường hợp ngộ độc thực phẩm tại các khu du lịch, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn Tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. 
Nguồn Sở Y tế