Tạm dừng đón khách tại Trung tâm Bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo và Bảo tàng tỉnh để phòng, chống dịch Covid - 19

Tạm dừng đón khách tại Trung tâm Bảo tồn di tích Quốc gia Côn Đảo và Bảo tàng tỉnh để phòng, chống dịch Covid - 19

Thực hiện công văn số 4843/UBND – VP ngày 7 tháng 5 năm 2021 của UBND tỉnh về việc tiếp tục tạm dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch covid – 19, Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã có công văn số 654/SDL-QLPTDL gửi các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về việc tiếp tục dừng một số hoạt động để phòng, chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh. 
Theo đó, Sở Du lịch đề nghị Các Công ty kinh doanh dịch vụ lữ hành tạm dừng đưa khách tham quan tại Trung tâm Bảo tổn di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo và Bảo tàng tỉnh. Hai địa điểm này sẽ dừng đón khách kể từ 00 giờ ngày 08/5/2021. Đồng thời đề nghị các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh thông báo đến toàn thể người lao động, du khách việc tạm dừng đón khách tại 02 địa điểm nêu trên. 
Sở Du lịch đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện.
Nguồn Sở Du lịch