Ngành du lịch: Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19

Ngành du lịch: Sẽ xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19

Trước Tình hình đại dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, các ca lây nhiễm cộng đồng tại một số địa phương đang gia tăng. Ngày 17/5/2021 Sở Du lịch đã có công văn số 701/SDL-PQLPTDL gửi các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh về các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid -19 trong ngành du lịch: 
Theo đó, Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch trên địa bàn tỉnh nghiêm túc triển khai, thực hiện các quy định, hướng dẫn về công tác phòng, chống dịch Covis -19, cụ thể:
Thực hiện tốt các văn bản của Tổng cục Du lịch đã ban hành về việc Hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh covid -19, bảo đảm an toàn tại các doanh nghiệp lữ hành, khu, điểm, cơ sở lưu trú du lịch và kinh doanh dịch vụ du lịch”; Các đơn vị kinh doanh phải đảm bảo đầy đủ trang thiết bị để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch như: máy đo thân nhiệt, khẩu trang, nước sát khuẩn cho người lao động và khách hàng tại đơn vị;  Xây dựng phương án phòng, chống dịch Covid-19 tại đơn vị, chi tiết từng quy trình, Bố trí nhân sự thường xuyên, túc trực để thực hiện đo thân nhiệt; hướng dẫn du khách thực hiện yêu cầu 5K (khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, khai báo y tế, không tập trung đông người), cài đặt sử dụng phần mềm tờ khai y tế (QR code), NCOVI, Bluezone; Bố trí nhân sự hàng ngày phải đánh giá an toàn trên hệ thống phần mềm safe.tourism.com.vn.
Sở Du lịch yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện các nội dung nêu trên. Sở Du lịch sẽ tổ chức đoàn kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp không tuân thủ biện pháp phòng, chống dịch Covid-19./.
Nguồn Sở Du lịch