Người lao động ngành du lịch phải cài đặt ứng dụng phòng dịch COVID-19

Người lao động ngành du lịch phải cài đặt ứng dụng phòng dịch COVID-19

Đó là nội dung trọng tâm Sở Du lịch yêu cầu toàn ngành du lịch phải thực hiện nhằm tiếp tục kiểm soát chặt dịch COVID-19.
Theo đó, Sở Du lịch đề nghị Giám đốc các DN, chủ sử dụng lao động trong các cơ sở dịch vụ du lịch yêu cầu toàn thể người lao động có sử dụng điện thoại thông minh phải thực hiện cài đặt, sử dụng bộ giải pháp công nghệ phòng, chống dịch COVID-19 như: Bluezone, NCovi, tokhaiyte.vn; tuân thủ việc quét mã QR khi ra/vào đơn vị và đến các điểm công cộng; dán mã QR tại nơi dễ nhìn, quầy lễ tân và yêu cầu người ra/vào tuân thủ quét mã QR; các DN, cơ sở du lịch phải kiểm soát, ghi nhận tất cả người ra/vào. Bên cạnh đó, Sở Du lịch cũng khuyến khích các cơ sở du lịch đăng tải, tuyên truyền hướng dẫn cài đặt các ứng dụng, khai báo y tế điện tử và quy định về quét mã QR tại các điểm công cộng lên trang điện tử của đơn vị.
ĐAN CHÂU (Báo BR-VT)