Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC)

Bà Rịa – Vũng Tàu triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC)

Ngày 9/6/2021 UBND tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu đã ban hành Kế hoạch số 85/KH-UBND về việc triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.
Theo đó, Trung tâm IOC được VNPT xây dựng với mục tiêu cung cấp số liệu toàn diện về các hoạt động trên địa bàn tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu. Hệ thống có khả năng giám sát và điều hành từ tổng quan đến chi tiết từng nội dung như: chỉ tiêu kinh tế - xã hội; các ngành, lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo, môi trường, du lịch; Hệ thống giao tiếp công dân (phản ánh hiện trường); lĩnh vực hành chính công; tình hình an ninh trật tự; thông tin mạng xã hội; an toàn thông tin mạng...hướng đến xây đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu theo Khung tham chiếu ICT của Bộ Thông tin và Truyền thông.
Thời gian và tiến độ thực hiện được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 (từ nay đến 30/11/2021) với các nội dung: Xây dựng kế hoạch, khảo sát, đề xuất cơ chế vận hành thử nghiệm, chuẩn bị địa điểm và triển khai lắp đặt, Kết nối, thu thập dữ liệu và cập nhật dữ liệu, lắp đặt thiết bị, cài đặt phần mềm. Giai đoạn 2 ( đến 31/3/2022) sẽ tiếp tục thử nghiệm và hoàn thiện dự án. Dự kiến IOC tỉnh sẽ tiến hành thử nghiệm vào ngày 20/7/2021 và khai trường vào ngày 3/8/2021 nhân dịp chào mừng kỷ niệm 30 năm thành lập tỉnh.
UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, ngành, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ, trong đó giao sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch, chủ động phối hợp với VNPT tổ chức quản lý, vận hành hoạt động của IOC.
Thúy Nguyễn (t/hợp)