TIỀM NĂNG KINH TẾ RỪNG, BIỂN VÀ SÔNG NGÒI

TIỀM NĂNG KINH TẾ RỪNG, BIỂN VÀ SÔNG NGÒI

Diện tích đất lâm nghiệp của tỉnh có khoảng 66.788 ha, trong đó đất có rừng 33.796 ha. Rừng Bà Rịa – Vũng tàu có khoảng 700 loài thực vật gỗ và thân thảo, có nhiều loại gỗ quý hiếm. Trong rừng có 200 loài động vật, có nhiều loại quý hiếm đang nguy cơ tuyệt chủng. Rừng nguyên sinh hiện nay chỉ còn 2 khu vực ở Bình Châu (Xuyên Mộc) và huyện Côn Đảo.