ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

ĐỀN THỜ ĐỨC THÁNH TRẦN

Đức Thánh Trần là một hiện tượng đặc biệt trong đời sống văn hóa tâm linh dân gian của người Việt, đó là một minh chứng tiêu biểu về mối liên hệ giữa các yếu tố lịch sử và yếu tố dân gian trong các hiện tượng văn hóa của Việt Nam.
Tại thành phố Vũng Tàu cũng có một đền thờ để tưởng nhớ đến Ông. Điều này cho thấy, ở đây cũng như ở nhiều nơi khác trên đất nước Việt Nam, người ta thờ Trần Hưng Đạo không đơn thuần vì ông là vị tướng tài, mà vì ông là hiển Thánh, đã trở thành một vị Thánh trong tâm thức người dân Việt.
Số 68 Hạ Long, P. 2, TP. Vũng Tàu