Chỉ thị số 30/CT-UBND

Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Chỉ thị số 30/CT-UBND ngày 29/11/2017 của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay siêu nhẹ trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu