Công bố thủ thục chuẩn hóa hành chính

Công bố thủ thục hành chính chuẩn hóa và thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu