15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
09:57, Thứ ba, 30/08/2016

Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9/2016

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành kế hoạch tổ chức các hoạt động Kỷ niệm 71 năm  ngày Cách mạng Tháng Tám  (19/08/1945 - 19/08/2016) và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (02/09/1945 - 02/09/2016) nhằm tuyên truyền giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh lòng yêu nước, tinh thần tự hào dân tộc, khẳng định vị trí, tầm vóc vĩ đại, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa…

71 nam
Cuộc thi ảnh nghệ thuật 2016
Tham gia viet tin
Moi dang quang cao