Cong Thong Tin Du Lich Tinh Ba Ria Vung Tau
25
24
23
22
21
20
19
18
17
16
15
14
13
12
11
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
08:37, Thứ tư, 22/08/2018

Thể lệ cuộc thi "Sáng tác ảnh nghệ thuật du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ II, năm 2018"

I. MỤC ĐÍCH, Ý NGHĨA: - Tăng cường kho tư liệu ảnh phục vụ các hoạt động xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu, nâng cao nhận thức của cộng đồng về du lịch thông qua các hình ảnh đẹp phản ánh hoạt động du lịch sôi động, các hoạt động bảo vệ môi trường du lịch góp phần thực hiện  Nghị quyết 09-NQ/TU ngày 27/12/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ Tỉnh về phát triển du lịch chất lượng cao tỉnh Bà Rịa –Vũng Tàu giai đoạn 2017–2020, định hướng đến năm 2030. - Tôn vinh ...

Thành phố Padang
Các tour tuyến du lịch tiêu biểu
Trung tam ho tro khach du lich